Υπερταμείο: ξεπουλούν την Ελλάδα κομμάτι κομμάτι

στις

Τσίπρας και Καμμένος βγάζουν την Ελλάδα στο «σφυρί» ξεπουλώντας χιλιάδες ακίνητα και αρχαιολογικούς χώρους όλη την επικράτεια. Σχολεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα, τελωνεία, πάρκα και παιδικές χαρές βρίσκονται στην λίστα με τους κωδικούς που περνούν στα χέρια του Υπερταμείου για πώληση ή διαχείριση. Κανένα ουσιαστικό δικαίωμα δεν έχει πλέον το κράτος πάνω σε αυτούς τους χώρους, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν κατά το δοκούν από τα κοράκια του Διεθνούς Κεφαλαίου.

Όπως προδίδεται η Ιστορία μας με την Συμφωνία των Πρεσπών, όπως νοθεύεται το Αίμα μας από την αθρόα εισβολή λαθρομεταναστών, έτσι ξεπουλιέται και η Γη μας στους ξένους επικυρίαρχους από την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία.

Ενδεικτικά, μεταξύ των 10.119 ακινήτων που εκχωρήθηκαν στο Υπερταμείο βρίσκονται:

 • Η Κνωσός
 • Ο Λευκός Πύργος
 • Τα Τείχη της Ακροπόλεως στην Θεσσαλονίκη
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 • Το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης
 • Το Στρατόπεδο Βελισαρίου
 • Το Στρατιωτικό αεροδρόμιο «Κατσικάς»
 • Το Στρατόπεδο Σακέτα
 • Η Εκκλησία της Παναγίας Αχειροποιήτου
 • Το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής
 • Το Μπενάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Ο αρχαιολογικό χώρος της αρχαίας Σπάρτης
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης
 • Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Το Ιστορικό του Ξεπουλήματος

Οι πρώτες ενδείξεις για το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου ήρθαν το 2006 με την επικαιροποίηση του μνημονίου που υπογράφτηκε από την προδοτική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Με το άρθρο 73 του μνημονίου άνοιξε ο δρόμος για τη μεταφορά στο Υπερταμείο όλων των ακινήτων του Δημοσίου. Ιδρύθηκε «ομάδα εργασίας» αποτελούμενη από εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών, των κατά περίπτωση συναρμοδίων υπουργείων και των ΕΤΑΔ, ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. με σκοπό τον εντοπισμό στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακινήτων που πληρούν κριτήρια τα οποία τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση.

Τον Σεπτέμβριο του 2018 αποκαλύφθηκε ότι η Κυβέρνηση εκχώρησε στην ΕΤΑΔ, θυγατρική του Υπερταμείου, 10.119 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, υποθηκεύοντας όλη την περιουσία του Δημοσίου για 99 χρόνια, ως ενέχυρο στους δανειστές.

Η λίστα περιλαμβάνει μεγάλης ιστορικής και περιβαλλοντολογικής αξίας ακίνητα όλης της χώρας. Μετά την αποκάλυψη, Υπουργοί, Βουλευτές και κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έσπευσαν να διαψεύσουν ή να υποβαθμίσουν το θέμα κάνοντας λόγο για κινδυνολογία.

Η αλήθεια όμως κρύβεται στον Νόμο 4336/2015 και στο Φ.Ε.Κ. 94-Τεύχος Πρώτο της 14ης/8/2015 και συγκεκριμένα στις Σελίδες 1030-1031 όπου αναφέρεται:

« (…) Σύμφωνα με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, της 12ης Ιουλίου 2015, θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») το οποίο θα κατέχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας.

Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγιστοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα.

(…) Για το σκοπό αυτό δημιουργείται Ομάδα Δράσης με εντολή:

1.Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμεία και των καλύτερων λύσεων ρευστοποίησης τους: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της ΕΤΑΔ.

(…) Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο ποσό 50 δις ευρώ (…)».

Επίσης, ο εφαρμοστικός νόμος 4389/2016 του τρίτου μνημονίου, με το οποίο ιδρύθηκε το Υπερταμείο, προβλέπει:

Α) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 196 αναφέρεται ότι μεταβιβάζονται η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΤΑΔ, με την εξαίρεση αιγιαλών, παραλιών, παρόχθιων εκτάσεων, υδρότοπων, περιοχών Ramsar και Natura, αρχαιολογικών χώρων, αμιγώς δασικών εκτάσεων κλπ.

Β) Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου (196) αναφέρεται ότι ακόμη και τα ακίνητα που εξαιρούνται από τη μεταβίβαση, παραμένουν μεν στην κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου, τελούν, όμως, υπό τον έλεγχο του Υπερταμείου, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείρισή τους.

Γ) Η δυνατότητα επιστροφής ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο πράγματι προβλέπεται στο νόμο του Υπερταμείου. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 196, όμως, για την επαναμεταβίβαση από την ΕΤΑΔ στο Ελληνικό Δημόσιο απαιτείται η προσυπογραφή του Εποπτικού Συμβουλίου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο, το ισχυρό διοικητικό όργανο του Υπερταμείου, εκλέγει, διορίζει και εποπτεύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 191, απαρτίζεται από πέντε μέλη, τρία εκ των οποίων επιλέγονται από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ τα δύο άλλα (μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος) επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Σήμερα πρόεδρος του Ε.Σ είναι Γάλλος εκπρόσωπος του Ε.Μ.Σ (Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας). Αυτός ζήτησε τα 10.119 ακίνητα στις 14/6/2018 ασκώντας το δικαίωμα της διακριτικής ευχέρειας του Ε.Μ.Σ. και πέντε μέρες μετά έγινε το θέλημά του (ΦΕΚ Β’ 2317 ΚΑΙ 2320/19-6-2018).

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παράγραφος 6 του άρθρου 191, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών. Για την επαναμεταβίβαση, λοιπόν, των ακινήτων δεν αρκούν οι 3 ψήφοι των ισάριθμων μελών που επιλέγονται από το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δανειστών, δηλαδή του ενός, τουλάχιστον, από τα δύο μέλη, τα οποία έχουν διοριστεί στο Υπερταμείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αν οι δανειστές αρνηθούν, επιστροφή ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο δεν είναι δυνατόν να γίνει!

Οι Αρχαιότητες

Στις 18-9-2018 ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη μεταβίβαση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και άλλων ακινήτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΠΟ.Α. στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) που περιλαμβάνονται στην «Εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Κυβερνητικής πολιτικής προς τον Υπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 2317/Β/19-6-2018), βάσει του άρθρου 196 παρ. 6 και 209 του Ν. 4329/2016, και μεταβιβάζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2320/Β/1906-2018). Η συνεχιζόμενη ταύτιση και άλλων Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.), που περιλαμβάνονται στη λίστα, με μνημεία και λοιπά ακίνητα αρμοδιότητας του ΥΠ.ΠΟ.Α, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού ή τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, τα βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, ο Λευκός Πύργος, η Ροτόντα, αρχαιολογικά μουσεία, όπως του Ηρακλείου, της Σπάρτης και του Αργοστολίου, αποδεικνύει ότι στον μακρύ κατάλογο των 10.119 μεταβιβαζομένων στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ακινήτων συμπεριλαμβάνονται και άλλα ακίνητα του δημοσίου που εμπίπτουν στην αρχαιολογική νομοθεσία ή χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Ο Σύλλογος των Ελλήνων Αρχαιολόγων σε δήλωσή του ζητά να εξαιρεθούν από τη μεταβίβαση οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία. Ενδεικτικά αναφέρονται το Μέγαρο Τσίλλερ-Νομισματικό Μουσείο, ακίνητα του ΥΠΠΟΑ στην Πλάκα, αποθηκευτικοί χώροι φύλαξης αρχαιοτήτων σε πολλούς νομούς και πόλεις κλπ.

Οι κωδικοί που έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί:

Μυτιλήνη

Στην Μυτιλήνη έχουν ταυτοποιηθεί οι κωδικοί αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, κτίρια σχολείων, παιδικές χαρές, όπως και το τελωνείο, ανάμεσα στα ακίνητα που παραχωρεί η κυβέρνηση στο υπερταμείο για πώληση.

Τα πιο σημαντικά ακίνητα είναι τα εξής:

 • Το αεροδρόμιο της Λέσβου
 • Το γήπεδο Μεσαγρού
 • Το Hot spot Μόριας
 • Κτίριο ΕΡΤ Αιγαίου
 • Κτίριο στις πρώην φυλακές Μυτιλήνης
 • Το 2ο δημοτικό σχολείο
 • Το Δικαστικό Μέγαρο Λέσβου
 • Αρχαιολογικός χώρος στην οδό Κριπαγόρα και Ζαλόγγου
 • Το Κάστρο Μυτιλήνης
 • Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Το Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο μαζί με την αποθήκη και το γήπεδο
 • Το Τελωνείο
 • Το ΛιμενικόΤαμείο
 • Η Κτηματική
 • Χώρος Λιμένα Μυτιλήνης

Χανιά

Στο νομό Χανίων έχουν ταυτοποιηθεί τα εξής ακίνητα.

 • Η τάφρος του Βυζαντινού τείχους
 • Η νότια τάφρος των Ενετικών οχυρώσεων
 • Ακίνητα στα οποία έχουν έλθει στο φως σημαντικά μινωικά
 • Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα
 • Συγκροτήματα ενετικών νεωρίων
 • Ο προμαχώνας Μοnigo
 • Ο Ενετικός προμαχώνας Lando
 • Το φρούριο Φιρκά
 • Το τούρκικο χαμάμ

(ακίνητα απαλλοτριωμένα για αρχαιολογικούς σκοπούς από το ΥΠΠΟΑ ή και ακίνητα στα οποία έχουν επίσης πραγματοποιηθεί εργασίες ανάδειξης και αποκατάστασης).

Επίσης Περιλαμβάνονται ακόμη και τα Αρχαιολογικά Μουσεία: τόσο το στεγαζόμενο στον ναό του Αγίου Φραγκίσκου αλλά και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο και άλλα όπως το Εθνικό Μουσείο Ελευθέριος Βενιζέλος ή το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.

Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα ταυτοποιήθηκαν δεκάδες ακίνητα, ανάμεσα τους:

 • Το στρατόπεδο Βελισσαρίου,
 • Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • Οι παλιοί στρατιωτικοί φούρνοι
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις στη Λιμνοπούλα
 • Κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες όπως η Αστυνομία
 • Η Πυροσβεστική
 • Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 • Το Φετιχέ Τζαμί στο Ίτς Καλέ
 • Το τζαμί της Καλούτσιανης
 • Τα Οθωμανικά Λουτρά
 • Η Οθωμανική Βιβλιοθήκη
 • Έκταση στην Γαλακτοκομική Σχολή στον Κατσικά
 • Οι φυλακές Σταυρακίου.

Θεσσαλονίκη

Τα πιο σημαντικά ακίνητα της Θεσσαλονίκης που περνάνε στο υπερ ταμείο είναι τα εξής:

 • Ο Λευκός Πύργος
 • Η Ροτόντα
 • Το Αρχαιολογικό Μουσείο
 • Το Βυζαντινό Μουσείο
 • Το Νοσοκομείο Γεννηματά
 • Η Εκκλησία της Παναγίας Αχειροποιήτου
 • Το Καυτατζόγλειο Στάδιο
 • Οι Φυλακές Γεντί Κουλέ
 • Όλη η περιοχή των παλιών βυρσοδεψείων
 • Τα Δυτικά τείχη της πόλης από Βαρδάρη μέχρι Αγ. Δημητρίου
 • Τα τείχη της Ακροπόλεως με τον περιβάλλοντα χώρο
 • Όλο το πάρκο κατά μήκος της Εθν. Αμύνης, από το Ν. Γεννηματά μέχρι την Εγνατία οδό
 • Η ΥΦΑΝΕΤ
 • Η Εκκλησία των 12 Αποστόλων στην οδό Κάλβου
 • Τμήμα του παλιού και του νέου σιδηροδρομικού σταθμού
 • Η περιοχή«Λαχανόκηποι», που ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης
 • Όλη η παραλιακή λεωφόρος από το Λ. Πύργο μέχρι και την εκκλησία Μεθοδίου-Κυρίλλου, η οποία εκκλησία, επίσης συμπεριλαμβάνεται στη λίστα.

Ήπειρος

Συνολικά παραχωρούνται 179 ακίνητα στους τέσσερις νομούς της Ηπείρου, με τα 56 να βρίσκονται στο Νομό Ιωαννίνων, τα 78 στο Νομό Άρτας (μεταξύ αυτών και το παλιό κτήριο του Νοσοκομείου), τα 15 στο Νομό Πρέβεζας και τα 30 στο Νομό Θεσπρωτίας.

Χ.Λ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s